Numer projektu:
2013-1-PL1-LEO05-37747

  • en
  • flag3
  • it
  • gr
  • flag4

facebook

Menu

ZAPRASZAMY

Obecnie, zmiany demograficzne są zjawiskiem globalnym wynikającym z dwóch niemal powszechnych trendów: zmniejszającą się liczbą urodzeń i wzrostem średniej długości życia. W rezultacie, przeważająca część świata doświadczy procesu starzenia się społeczeństwa. Dla Europy, wspomniany proces demograficzny może spowodować stopniowe przejście od społeczeństwa o dominującej liczbie młodych osób, do społeczeństwa, w którym starsze pokolenia stanowią znaczną większość.

Projekt ma na celu wspieranie zatrudnialności menedżerów (zarówno bezrobotnych jak i emerytów) poprzez podniesienie ich umiejętności i wykorzystanie posiadanych kompetencji w procesach szkoleniowych i doradczych.

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Zaloguj Się

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?