Numer projektu:
2013-1-PL1-LEO05-37747

  • en
  • flag3
  • it
  • gr
  • flag4

facebook

Menu

Poparcie dla projektu TrainCoDe i opracowanych produktów

Realizacja projektu TrainCoDe - „Rozwój kapitału ludzkiego i promowanie aktywnego starzenia się poprzez uczenie się i coaching", w ramach Programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci (Transfer Innowacji) dobiega końca. Obecnie partnerzy pracują nad produktem finalnym – Pakietem Programowym oraz raportami i sprawozdaniami z realizacji i przebiegu projektu.

W celu zapewnienia jak najlepszej jakości opracowanych rezultatów, Konsorcjum projektu zaprezentowało produkty projektu kluczowym interesariuszom, bezpośrednio zainteresowanym rezultatami projektu.

Partnerzy projektu otrzymali deklaracje poparcia od dyrektorów, trenerów oraz podmiotów takich jak np. Cypryjska Izba Przemysłowo-Handlowa w Nikozji. Wsparcia dla projektu udzielono we wszystkich krajach transferujących, łącznie otrzymując 10 deklaracji poparcia: 4 z Polski, 4 z Cypru oraz 2 z Rumunii.

Interesariusze w deklaracjach wyrażają wsparcie dla projektu TrainCoDe oraz zachęcają grupy docelowe do korzystania z rezultatów projektu – Pakietu Programowego TrainCoDe wraz z metodologią szkoleniową, jednocześnie deklarując pełną znajomość zagadnień projektu.

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Zaloguj Się

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?