Project Number:
2013-1-PL1-LEO05-37747

  • en
  • flag3
  • it
  • gr
  • flag4

facebook

Menu

Poparcie dla projektu TrainCoDe i opracowanych produktów

Realizacja projektu TrainCoDe - „Rozwój kapitału ludzkiego i promowanie aktywnego starzenia się poprzez uczenie się i coaching", w ramach Programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci (Transfer Innowacji) dobiega końca. Obecnie partnerzy pracują nad produktem finalnym – Pakietem Programowym oraz raportami i sprawozdaniami z realizacji i przebiegu projektu.

W celu zapewnienia jak najlepszej jakości opracowanych rezultatów, Konsorcjum projektu zaprezentowało produkty projektu kluczowym interesariuszom, bezpośrednio zainteresowanym rezultatami projektu.

Partnerzy projektu otrzymali deklaracje poparcia od dyrektorów, trenerów oraz podmiotów takich jak np. Cypryjska Izba Przemysłowo-Handlowa w Nikozji. Wsparcia dla projektu udzielono we wszystkich krajach transferujących, łącznie otrzymując 10 deklaracji poparcia: 4 z Polski, 4 z Cypru oraz 2 z Rumunii.

Interesariusze w deklaracjach wyrażają wsparcie dla projektu TrainCoDe oraz zachęcają grupy docelowe do korzystania z rezultatów projektu – Pakietu Programowego TrainCoDe wraz z metodologią szkoleniową, jednocześnie deklarując pełną znajomość zagadnień projektu.

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Zaloguj Się

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?