Numer projektu:
2013-1-PL1-LEO05-37747

  • en
  • flag3
  • it
  • gr
  • flag4

facebook

Menu

Partnerzy

Konsorcjum składa się z uznanych na arenie międzynarodowej instytucji działających w zakresie edukacji zarządzania i wsparcia przedsiębiorstw. Niektóre z nich już współpracowały w przeszłości przy realizacji projektów LdV:

 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” – Polska

oic

Fundacja ‘OIC Poland’ jest organizacją pozarządową działającą od 1991r. na rzecz stymulowania rozwoju gospodarczo-społecznego południowo-wschodniej Polski. Należy do wiodących instytucji szkoleniowych w regionie Lubelszczyzny.

Głównym celem Fundacji ‘OIC Poland’ jest zapobieganie bezrobociu oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego poprzez różne formy szkoleniowe, doradcze, skierowane na szerszą skalę do małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Fundacja realizuje działania w dwóch głównych obszarach tematycznych:

  • przedsięwzięcia (kursy, seminaria, konferencje, doradztwo, kompleksowe projekty) skierowane do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnych grup społecznych (kobiet, mieszkańców wsi, bezrobotnych, itp.), mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy i samozatrudnienia, upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk oraz rozwój zasobów ludzkich.
  • oferta komercyjna usług szkoleniowych skierowanych do osób zainteresowanych nabyciem nowych umiejętności, firm i instytucji zainteresowanych szkoleniami dostosowanymi do potrzeb swoich pracowników.

 

Strona internetowa: www.oic.lublin.pl

 

 

Foundacja ISTUD - Włochy

fondazioneistud

ISTUD jest pierwszą niezależną szkołą biznesu we Włoszech, działającą w Europie w dziedzinie edukacji i badań z zakresu zarządzania. Fundacja została założona w 1970 roku z inicjatywy Assolombarda oraz grupy włoskich i międzynarodowych przedsiębiorstw.

Jako szkoła biznesu uznana na arenie międzynarodowej, podąża wraz z ewolucją współczesnego zarządzania, znacznie przyczyniając się do rozpowszechniania kultury nowoczesnego "zarządzania" opartego na odpowiedzialności społecznej, wielokulturowości, równouprawnieniu płci oraz wartości produkcji. W czasie zmiany kultury organizacyjnej, ISTUD opracowała projekty szkoleniowe, których celem jest wspieranie przedsiębiorczości w zmianie tradycyjnej kultury organizacyjnej na wielokulturowe i interdyscyplinarne myślenie. ISTUD jest również członkiem najważniejszych międzynarodowych sieci, jak EFMD i EABIS i zarządzał kilkoma międzynarodowymi projektami finansowanymi przez UE i innych darczyńców (Bank Światowy, IFC, ETF).

Strona internetowa: www.istud.it

 

 

G. G. Eurosuccess Consulting LTD - Cypr

eurosuccess

Eurosuccess Consulting to dynamiczny zespoł młodych naukowców, który dostarcza kompleksowy pakiet usług dostosowanych do potrzeb nowoczesnych cypryjskich przedsiębiorstw - ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw - w szczególności w zakresie innowacji i technologii. Od momentu powstania, Eurosuccess zidentyfikował potrzebę tworzenia powiązań między gospodarką Cypru a rynkiem europejskim oraz kładzie duży nacisk na wykorzystywanie potencjału, jaki powstał poprzez przystąpienie Cypru do Unii Europejskiej.

Obecnie Eurosuccess oferuje różne usługi na rzecz sektora publicznego, jak i sektora prywatnego, a także aktywnie uczestniczy w projektach międzynarodowych dzięki ugruntowanej sieci partnerów opartej na szerokim doświadczeniu założyciela.

Eurosuccess dąży do ciągłego doskonalenia swoich usług, a także rozwoju swojego zespołu doskonaląc jego kompetencje.

 

Strona internetowa: www.eurosc.eu

 

 

CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE - Rumunia

cpip

Centrum Promowania Kształcenia Ustawicznego - CPIP jest pozarządową instytucją non-profit, działającą w obszarze edukacji i społeczeństwa. Nasza instytucja ma na celu promocję kultury ustawicznego kształcenia poprzez aktywne zaangażowanie wszystkich członków społeczności w opracowanie spójnej strategii realizacji koncepcji "uczenia się przez całe życie". W tym kontekście LLL nie jest już zwykłą koncepcją systemu kształcenia i szkolenia, ale to kamień węgielny, podstawowy grunt dla przyszłych ścieżek.

Konsekwentnie do tej filozofii dostosowujemy całą naszą działalność w kierunku stworzenia realnej alternatywy w rozwoju społeczności. Nasze działania dostarczają usług informacyjnych i doradczych dla poradnictwa zawodowego, rozwoju i orientacji. Opracowywanie konkretnych programów ma na celu przekazywanie naszych wartości w wieloetnicznym, wielojęzycznym i wielokulturowym społeczeństwie, w aspektach społecznych i edukacyjnych.

 

Strona internetowa: www.cpip.ro

 

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Polska

wsei

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (WSEI) jest niepaństwową uczelnią wyższa, założoną w 2001 roku. Z ponad 10 000 studentami (w tym ok.80% zaocznie uczących się), należy do uznanych w kraju uczelni, potwierdzając zaangażowanie we współpracy z organizacjami i instytucjami UE w celu wspierania edukacji, szkoleń i badań. WSEI oferuje niepowtarzalne doświadczenie edukacyjne, poprzez szereg powiązanych kursów zawodowych / studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, w tym ekonomii, zarządzania, informatyki, wspierane przez prowadzoną działalność badawczą oraz transfer wiedzy (Centrum Informatyki i Bezpieczeństwa Transportu).
Doskonałe zaplecze dydaktyczne (11 laboratoriów, np. nowoczesne pracownie audiowizualne i multimedialne) służą wspieraniu nauczania i uczenia się oraz tworzeniu współpracy między edukacją, biznesem i przemysłem.

WSEI jest liderem oraz partnerem w licznych zarówno aktualnie realizowanych, jak i zakończonych projektach w ramach programu LLP.

Strona internetowa: www.wsei.lublin.pl

 

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Zaloguj Się

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?