Numer projektu:
2013-1-PL1-LEO05-37747

 • en
 • flag3
 • it
 • gr
 • flag4

facebook

Menu

PROJEKT

Co to jest TrainCoDe?

Jest to dwuletnia inicjatywa, która rozpoczęła się w grudniu 2013 r. finansowana w ramach programu Uczenie się przez całe życie, w ramach działania Leonardo da Vinci i realizowana przez konsorcjum w składzie 5 uznanych na arenie międzynarodowej instytucji pochodzących z 4 krajów UE.

Projekt TrainCoDe koncentruje się na transferze i dostosowaniu do lokalnych potrzeb programu szkoleniowego (Professional Faculty Programme) opracowanego przez ISTUD (Włochy). Transfer i dostosowanie ww. programu szkoleniowego pozwoli organizacjom szkoleniowym zaproponować, bezrobotnym i emerytowanym menedżerom powyżej 45 roku życia, zindywidualizowany program szkoleniowy, ukierunkowany na dwa główne wyzwania:

 • zarządzanie zmianą i karierą / Menedżerowie potrzebują wsparcia w określeniu w jaki sposób i w jakim nowym profesjonalnym kontekście, ich wiedza może być wykorzystana i czy taka zmiana jest zgodna z ich oczekiwaniami i osobistymi motywacjami / cechami / wartościami.
 • reintegracja zawodowa w kierunku nowego obszaru zawodowego/ Menadżerowie powinni być wyposażeni w niezbędną wiedzę / umiejętności / narzędzia do działania w nowej roli, wspierani w procesie przekształcania nauki zdobytej w ramach zajęć teoretycznych w praktykę.

Jednocześnie program zwiększy wykorzystanie doświadczenia starszych menedżerów, ułatwiając w ten sposób ustanowienie procesów wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń między pokoleniami. Ponadto, powinien spowodować zwiększenie konkurencyjności MŚP.
Transfer know-how opiera się na podejściu 3P:

 • PRODUCT/PRODUKT (program szkolenia / metodologia / materiały / narzędzia)
 • PLACEMENT / LOKALIZACJA (dostosowanie transferowanego programu szkoleniowego do krajów partnerskich, testowanie i poprawa)
 • PERFORMANCE / REALIZACJA (rozwój kompetencji trenerów, którzy będą pracować z produktami w krajach partnerskich).

 

Cele projektu są następujące:

 • rozwój kompetencji i umiejętności oraz zdobycie wiedzy metodologicznej przez zidentyfikowane zasoby w zakresie szkolenia, doradztwa i mentoringu, co mogłoby stanowić uzupełnienie profilu zawodowego menedżerów;
 • promowanie rozwoju umiejętności menedżerskich w kontekstach innych niż biznesowe;
 • aktywacja stałej refleksji i instytucjonalnego podnoszenia świadomości na temat roli menedżera oraz jego obecnej i przyszłej funkcji w procesie wzrostu i konsolidacji przemysłowego i zawodowego scenariusza w Unii Europejskiej.

 

Do kogo jest skierowany projekt?

TrainCoDe skierowany jest do menedżerów powyżej 45 roku życia, którzy nie uczestniczą aktywnie w rynku pracy (zarówno bezrobotni lub na emeryturze), organizacji pośredniczących (organizacji szkoleniowych / szkół biznesu), przedsiębiorstw, interesariuszy wspierających organizacje działające w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

Jakie są oczekiwane rezultaty?

Pakiet Programowy dostosowany do potrzeb krajowych składający się z :

 • programu szkoleniowego
 • materiałów szkoleniowych dla uczestników i trenerów sesji szkoleniowych
 • narzędzi do ewaluacji i monitoringu sesji szkoleniowych
 • metod i narzędzi do wykorzystania w realizacji sesji szkoleniowych

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Zaloguj Się

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?