Proiect Numărul:
2013-1-PL1-LEO05-37747

  • en
  • flag3
  • it
  • gr
  • flag4

facebook

Menu

Parteneri

Consortiul este format din instituții recunoscute pe plan internațional care activează în domeniul educației de management și de suport al întreprinderilor, unele dintre ele colaborand deja în trecut, în proiecte LdV:

 

Fundația Poloneză Opportunities Industrialization Centers “OIC Poland” – Polonia

oic

Fundația OIC Polonia, susținând progresul economic și social în sud-estul Poloniei încă din anul 1991, face parte din grupul lider al organizațiilor de formare din regiunea Lublin.

Scopul principal al Fundației OIC Polonia este prevenirea șomajului și stimularea dezvoltării economice prin implementarea programelor educative și de consiliere, care vizează pe scară largă IMM-urile din regiune - a fost atins prin intermediul a două tendințe de bază:

  • inițiative unice (cursuri, seminarii, conferințe, consiliere, proiecte complexe), adresate proprietarilor de IMM-uri, profesioniștilor, anumitor grupuri defavorizate din comunitate, care vizează crearea de locuri de muncă și oportunități de desfășurare de activități pe cont propriu, diseminarea de cunoștințe, bune practici și dezvoltarea resurselor umane .
  • Servicii educaționale - oferte comerciale de servicii de formare, atât pentru persoanele fizice interesate de dobândirea de noi competențe și calificări cât și pentru companii și instituții care solicită cursuri de formare adaptate angajaților lor.

Website: www.oic.lublin.pl

 

 

Fundația ISTUD - Italia

fondazioneistud

ISTUD este prima școală de afaceri independentă din Italia, care își desfășoară activitatea în Europa în domeniul formării cadrelor de conducere și cercetării în management. A fost fondată în anul 1970 prin inițiativa Assolombarda și a unui grup de companii italiene și multinaționale.

Ca școală de afaceri recunoscută pe plan internațional, a urmat evoluția managementului contemporan, contribuind semnificativ la difuzarea unei "culturi de management" moderne, bazată pe responsabilitate socială a întreprinderilor, multiculturalism, egalitatea de gen, corectitudine profesională și crearea de valori. În încercarea de a face față schimbării culturii organizaționale, ISTUD a dezvoltat proiecte de formare care vizează sprijinirea clasei antreprenoriale în schimbarea culturii organizaționale tradiționale înspre o mentalitate multiculturală și multidisciplinară. ISTUD, este, de asemenea, membră al rețelelor internaționale importante, precum EFMD și EABIS, și a gestionat numeroase proiecte internaționale finanțate de UE și alți donatori (Banca Mondială, IFC, ETF).


Website: www.istud.it

 

 

G. G. Eurosuccess Consulting LTD - Cyprus

eurosuccess

Eurosuccess Consulting, este o echipa dinamică de oameni de știință tineri care oferă un pachet complet de servicii care răspund nevoilor întreprinderilor moderne din Cipru – cu o atenție sporită acordată IMM-urilor - în special cu privire la aspecte cum ar fi inovația și tehnologia. Încă de când a fost înființată,  Eurosuccess a identificat necesitatea de a crea legături între economia Ciprului și piața europeană mult mai extinsă și pune accent puternic  pe exploatarea potențialului creat de aderarea Ciprului la Uniunea Europeană.

Astăzi, Eurosuccess oferă o varietate de servicii atât sectorului public, cât și pentru sectorul privat și a început, de asemenea, să participe activ la proiecte internaționale, printr-o rețea bine stabilită de parteneri din străinătate, pe baza experienței anterioare intense a fondatorului său.

Eurosuccess, vizează o îmbunătățire constantă a serviciilor sale, precum și dezvoltarea echipei sale, cu scopul de a-și spori experiența științifică.

Website: www.eurosc.eu

 

 

CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE – România

cpip

Centrul pentru Promovarea Învăţării Permanente - CPIP este o instituţie neguvernamentală şi non-profit, activă în domeniul educaţional şi social. Instituţia noastră îşi propune să promoveze cultura „învăţării de-a lungul vieţii” (lifelong learning), prin implicarea activă a membrilor comunităţii în dezvoltarea unei strategii coerente de implementare a conceptului şi practicii învăţării permanente. In aceste condiții învățarea permanentă nu mai reprezintă un simplu aspect în sistemul de educație și formare, ci devine piatra sa de temelie, fundament în elaborarea unor trasee de viitor. 

Consecvenți acestei direcții, ne propunem să canalizăm întreaga noastră activitate spre oferirea unei alternative de dezvoltare a comunității locale prin învățarea permanentă. Activitățile noastre constau în servicii de consiliere şi informare pentru: dezvoltarea şi orientarea  carierei, dezvoltarea de programe specifice cu scopul de a facilita transmiterea valorilor noastre în comunitățile multietnice, multilingve, multiculturale, implementarea programelor în aspecte sociale și educaționale.

 

Website: www.cpip.ro

 

 

Universitatea de Economie și Inovare din Lublin – Polonia

wsei

Universitatea de Economie și Inovare din Lublin (WSEI) este o instituție privată de învățământ superior, fondată în anul 2001. Cu peste 10 000 de studenți (din care aproximativ 80% din exterior), este o universitate recunoscută la nivel național, care demonstrează angajamentul de a se implica în parteneriate cu organizații și instituții ale UE pentru a sprijini educația, formarea și cercetarea. WSEI oferă o experiență educațională distinctivă, printr-o serie de cursuri/ pentru studenți, cursuri universitare și postuniversitare,  inclusiv economie, management, informatică, susținute de o puternică activitate de cercetare și transfer de cunoștințe (Centrul pentru Tehnologia Informației și Siguranța Transporturilor). Facilități didactice excelente (11 laboratoare, de exemplu, laboratoare audio-vizuale și multimedia moderne) pentru a sprijini predarea și experiența de învățare și de a construi punți de legătură între educație, afaceri și industrie).
WSEI este Lider sau partener în numeroase proiecte actuale și finalizate acordate în cadrul LLP .

 

Website: www.wsei.lublin.pl

 

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

SECȚIUNEA ÎNREGISTRARE

Aţi uitat parola? / Aţi uitat utilizatorul?